معنی غرض

غرض
معادل ابجد

غرض در معادل ابجد

غرض
 • 2000
حل جدول

غرض در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

غرض در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آهنگ، اراده، قصد، مراد، مقصود، منظور، نیت، هدف، ردائت، کین، کینه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

غرض در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) مشتاق شدن، (اِمص. ) آ رزومندی، (اِ. ) هدف، نشانه تیر، هدف، مقصود، اراده، قصد، دشمنی، قصد بد. [خوانش: (غَ رَ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

غرض در لغت نامه دهخدا

 • غرض. [غ َ رَ] (ع مص) تافتگی و اندوهناکی. به ستوه آمدن. (منتهی الارب) (آنندراج): غرضه منه، ضجر منه و مل َّ. یقال: غرض بالمقام. (اقرب الموارد). تنگ دل شدن و ستوه شدن. (تاج المصادر بیهقی). دلتنگ و ملول شدن. || شوق. آرزومند گردیدن. یقال: غرضت الیه، ای اشتقت. (منتهی الارب) (آنندراج). قال الاخفش تفسیرها: غرضت من هؤلاء الیه. (اقرب الموارد). آرزومند شدن. (تاج المصادربیهقی). || شیفته شدن. دلباخته ٔ عشق شدن. (دزی ج 2 ص 206). توضیح بیشتر ...
 • غرض. [غ َ رِ] (ع ص) دلتنگ و ملول. به ستوه آمده. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
 • غرض. [غ ُ رُ] (ع اِ) ج ِ غُرضَه. (منتهی الارب). غُرض. (اقرب الموارد). رجوع به غرضه شود. توضیح بیشتر ...
 • غرض. [غ ِ رَ] (ع مص) تازه گردیدن چیزی. (منتهی الارب) (از آنندراج). طری بودن. طراوت. (از اقرب الموارد). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

غرض در فرهنگ عمید

 • قصد، مقصود، هدف،
  قصد و اراده به صلاح خود و زیان دیگری،
  [قدیمی] نشانۀ تیر، هدف،
  * غرض ‌داشتن: (مصدر لازم)
  دارای قصد و هدف بودن،
  قصدی به سود خود و زیان دیگری داشتن،
  کینه و دشمنی داشتن،
  * غرض شخصی: کینه داشتن نسبت به کسی،
  * غرض‌ومرض: [عامیانه، مجاز] کینه و دشمنی،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

غرض در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

غرض در فارسی به انگلیسی

 • Animus, Motive, Prejudice, Spite, Spleen
فارسی به عربی

غرض در فارسی به عربی

 • اجحاف، حقد، نکایه، نیه
فرهنگ فارسی هوشیار

غرض در فرهنگ فارسی هوشیار

 • هدف و نشانه آرزومند شدن
فرهنگ فارسی آزاد

غرض در فرهنگ فارسی آزاد

 • غَرَض، هدف-هدف تیراندازی-قصد-میل- هوی- مقصود و منظور- خواسته سیاسی (جمع:اَغْراض)،. توضیح بیشتر ...
 • غَرِضَ، مشتاق و مایل،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه