معنی عمومی

عمومی
معادل ابجد

عمومی در معادل ابجد

عمومی
 • 166
حل جدول

عمومی در حل جدول

 • همگانی، سراسری
مترادف و متضاد زبان فارسی

عمومی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • عام، عمیم، کلی، همگانی، اشتراکی، جمعی، مشترک، متداول، مرسوم،
  (متضاد) خصوصی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

عمومی در فرهنگ معین

 • (عُ) [ع - فا.] (ص نسب.) منسوب به عموم، همگانی.
لغت نامه دهخدا

عمومی در لغت نامه دهخدا

 • عمومی. [ع ُ] (ص نسبی) منسوب به عموم. (از اقرب الموارد). چیزی که شامل همه گردد. عام. کلی. (ناظم الاطباء). آنچه که متعلق و مربوط به عموم باشد. همگانی. (فرهنگ فارسی معین). در مقابل خصوصی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

عمومی در فرهنگ عمید

 • آنچه مربوط به همۀ مردم باشد، همگانی،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

عمومی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

عمومی در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

عمومی در فارسی به انگلیسی

 • Across-The-Board, All-Purpose, Blanket, Common, Communal, Demotic, General, National, Open, Popular, Public, Publicly, Universal. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

عمومی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

عمومی در فارسی به عربی

 • ارض مشاعه، جمهور، جنرال، عالمی، عام، عریض
عربی به فارسی

عمومی در عربی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

عمومی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • در تازی نیامده امرکانیک همگانی (صفت) منسوب به عموم آنچه که متعلق و مربوط به عموم باشد همگانی: تعلیمات عمومی. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

عمومی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

عمومی در فارسی به آلمانی

 • Allgemein, Allgemein [adjective], Publikum (n), Weit
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید