معنی علفزار

علفزار
معادل ابجد

علفزار در معادل ابجد

علفزار
  • 388
حل جدول

علفزار در حل جدول

  • چمنزار، چراگاه، سبزه زار
مترادف و متضاد زبان فارسی

علفزار در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • چراگاه، راود، سبزه‌زار، مرتع، مرغزار، مرغزار،
    (متضاد) کشتزار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

علفزار در فرهنگ معین

  • (~. ) [ع - فا. ] (اِمر. ) زمینی که بر آن علف های خودرو روییده است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

علفزار در فرهنگ عمید

  • زمینی که در آن علف بسیار باشد، چراگاه،
فارسی به انگلیسی

علفزار در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

علفزار در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

علفزار در فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

علفزار در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید