معنی علفزار در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(~.) [ع - فا.] (اِمر.) زمینی که بر آن علف های خودرو روییده است.

فرهنگ عمید

زمینی که در آن علف بسیار باشد، چراگاه،

حل جدول

چمنزار، چراگاه، سبزه زار

مترادف و متضاد زبان فارسی

چراگاه، راود، سبزه‌زار، مرتع، مرغزار، مرغزار،
(متضاد) کشتزار

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر