معنی عفت

عفت
معادل ابجد

عفت در معادل ابجد

عفت
 • 550
حل جدول

عفت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

عفت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اتقا، پارسایی، پاکدامنی، پاکی، شرافت، شرف، عصمت، عفاف، ناموس، نجابت،
  (متضاد) آلوده‌دامنی، بدکارگی، ناپارسایی، ناپرهیزگاری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

عفت در فرهنگ معین

 • (عِ فّ) [ع. ] (اِمص. ) احتراز از محرمات خصوصاً از شهوات. پاکدامنی، پرهیزگاری، پارسایی. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

عفت در لغت نامه دهخدا

 • عفت. [ع َ] (ع مص) برتافتن. (از منتهی الارب). || شکستن بی متفرق و جدا ساختن. (از منتهی الارب). پیچاندن. و شکاندن چیزی را. شکاندن بدون از هم جدا ساختن. (از اقرب الموارد). برنجانیدن دست تا بشکند. (تاج المصادر بیهقی). || دست برتافتن کسی را. || شکسته گفتن سخن رااز لکنت زبان. و تکلف نمودن در عربیت. (از منتهی الارب). شکستن از لکنت. (تاج المصادر بیهقی). تکلف کردن در عربیت و فصیح نشدن، و گویند پیچاندن سخن را از راه خود و شکستن آن به جهت لکنت. توضیح بیشتر ...
 • عفت. [ع ِف ْ ف َ] (ع اِمص) عفه. نهفتگی و پاکدامنی. (مهذب الاسماء). پرهیزگاری و پارسائی. و احتراز از محرمات خصوصاً از شهوات حرام. (از غیاث اللغات). یکی از فضایل اربعه نزد قدما (حکمت، شجاعت، عفت، عدالت). هیئتی که مر نیروی شهوت راست و واسطه ٔ بین فجور و خموراست و گفته اند که عفت ترک شهوت است نسبت به هر چیزی که تصور رود از امور و مشتهیات نفسانی در این جهان. (از کشاف اصطلاحات الفنون). یکی از کیفیات نفسانیه است و از اقسام خلقیات می باشد، و آن خلقی است که افعال متوسط بین فجور و خمود از آن صادر می شود، و خمود وفجور و طرف لذت اند و از رذائل اند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

عفت در فرهنگ عمید

 • بازایستادن از حرام، پارسایی کردن،
  پرهیزکاری، پارسایی، پاکدامنی، ترک شهوت،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

عفت در فارسی به انگلیسی

 • Chastity, Honor, Modesty, Virginity, Virtue
فارسی به عربی

عفت در فارسی به عربی

 • تواضع، شرف، مزیه
نام های ایرانی

عفت در نام های ایرانی

 • دخترانه، پاکدامنی، پرهیزکاری، پارسایی
فرهنگ فارسی هوشیار

عفت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نهفتگی و پاکدامنی، پارسائی
فارسی به آلمانی

عفت در فارسی به آلمانی

 • Beehren, Ehre (f), Ehren, Honorieren, Würdigen, Zierde (f)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید