معنی عصبانی

عصبانی
معادل ابجد

عصبانی در معادل ابجد

عصبانی
  • 223
حل جدول

عصبانی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

عصبانی در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تندخو، خشمگین، خشمناک، عصبی، عصبی‌مزاج، غضبناک،
    (متضاد) آرام، سلیم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

عصبانی در فرهنگ معین

  • (عَ صَ) [ع.] (ص نسب.) خشمگین.
لغت نامه دهخدا

عصبانی در لغت نامه دهخدا

  • عصبانی. [ع َ ص َ] (ص نسبی) منسوب به عصب، با زیادت الف و نون برای تأکید، مثل ربانی و لحیانی و برانی و روحانی و جسمانی و صمدانی. (یادداشت مرحوم دهخدا). عصب دار. دارای عصب و پی: اعالی معده را فم معده خوانند، در جرم او قوت عصبانی بیشتر از لحمانی است. و اسافل او را قعر معده گویند و در جرمش قوت لحمانی بیشتر از عصبانی است. (نزههالقلوب حمداﷲ مستوفی). و جرم مشیمیه نیز عصبانی است. (نزهه القلوب). || (اصطلاح پزشکی) آنکه روحاً ناراحت است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

عصبانی در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

عصبانی در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

عصبانی در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

عصبانی در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

عصبانی در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

عصبانی در فارسی به عربی

  • عصبی، عنیف، غاضب، مجنون، مسعور، معتوه
تعبیر خواب

عصبانی در تعبیر خواب

  • عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید: عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری عصبانی شدن: سوء تفاهم در خانواده از دست یک دوست عصبانی بودن: یک دوست خوب. 2ـ اگر خواب ببینید برای خطایی که مرتکب شده اید از کسی عذر می خواهید، علامت آن است که با دست پاچگی کارهای خود را انجام می دهید. 3ـ اگر خواب ببینید کسی از شما عذرخواهی می کند، علامت آن است که بعد از بداقبالی به خوشبختی دست می یابید - لوک اویتنهاو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

عصبانی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • در اصطلاح پزشکی آنکه روحاً ناراحت است، خشمگین شدن، چیره شدن حالت خشم بر کسی. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

عصبانی در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

عصبانی در فارسی به آلمانی

  • Nervo.s [adjective], Verru.ckt [adjective]
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید