معنی عام

فارسی به انگلیسی

عام‌

Common, General, Public

فارسی به عربی

عام

عالمی، عام

لغت نامه دهخدا

عام

عام. [عام م] (ع ص، اِ) مقابل خاص. (منتهی الارب) (المنجد) (اقرب الموارد). || همگانی. همگان. تمام مردم. (منتهی الارب) (آنندراج):
ناممکن است این سخن بر خاص
لفظی است این در میانه ٔ عام.
فرخی.
مجوی از وحدت محضش برون از ذات او چیزی
که او عامست و ماهیات خاص اندر همه اشیاء.
ناصرخسرو.
و آگاه کن ای برادر از غدرش
دور و نزدیک و خاص و عامش را.
ناصرخسرو.
در آن مجلس که بهر عام کردند
میی همچون شفق در جام کردند.
نظامی.
تکاپوی ترکان و غوغای عام
تماشاکنان بر در و کوی و بام.
سعدی.
|| تمام، هرچه باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). || نادان. در تداول مردم عوام یعنی مردم جاهل و نادان:
سلام کن ز من ای باد مر خراسان را
مر اهل فضل و خرد را نه عام و نادان را.
ناصرخسرو.
عام نادان پریشان روزگار
به ز دانشمند ناپرهیزکار.
سعدی (گلستان).
اندر آیینه چه بیند مرد عام
که نبیند پیر اندر خشت خام.
مولوی.
با زاهد بی ذوق مگو سر انا الحق
اسرار سلاطین چو به عامان نتوان گفت.
اسیری لاهیجی.
- اسم عام، در مقابل اسم خاص که در عربی علم گویند.
- بار عام، ملاقات عمومی. اجازه ٔ همگانی:
زمین را زیرتخت آرام داده
برسم خاص بار عام داده.
نظامی.
- شارع عام، راه عمومی.
- وقف عام، در مقابل وقف خاص. رجوع به وقف شود.

عام. (ع اِ) سال. ج، اَعوام. (مهذب الاسماء) (اقرب الموارد) (غیاث اللغات) (آنندراج) (منتهی الارب):
تا عام نام سال بود شهر نام ماه
اقبال را نظر بسوی شهر و عام نیست.


عام البلوی

عام البلوی. [عام ْ مُل ْ ب َ] (ع ص مرکب) مبتلا به همگان. گرفتاری همگانی.

عربی به فارسی

عام

نوعی , جنسی , عمومی , عام , کلی , وابسته به تیره

فرهنگ فارسی آزاد

عام

عام، سال- سَنَه (جمع:اَعْوام)، بمعنای روز در مقابل شب نیز آمده است،

عامّ، شامل همه- عمومی (خلاف خاصّ)، شامل،

فرهنگ معین

عام

(اِفا.) همه را فراگیرنده، شامل، (اِ.) همه، همگان، همگانی. [خوانش: (مّ) [ع.]]

[ع.] (اِ.) سال.

فرهنگ عمید

عام

فراگیر،
(اسم) مردم کم‌سواد،
(اسم) همگان، همۀ مردم،

سال،

حل جدول

عام

مقابل خاص، مردم عادی، همگان

مقابل خاص

فرهنگ فارسی هوشیار

عام

همگانی، تمام مردم، مقابل خاص

مترادف و متضاد زبان فارسی

عام

همگان، همه، عمومی، کلی، همگانی، عامی، عمیم، فراگیر،
(متضاد) خاص

معادل ابجد

عام

111

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری