معنی عاد

عاد
معادل ابجد

عاد در معادل ابجد

عاد
 • 75
حل جدول

عاد در حل جدول

فرهنگ معین

عاد در فرهنگ معین

 • (اِفا. ) شمارنده، (اِ. ) عددی که مضرب عدد دیگر باشد. [خوانش: (دّ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

عاد در لغت نامه دهخدا

 • عاد. (ع اِ) مردم. یقال: ماأدری أی عاد هو؛ أی أی ّ الناس، یعنی ندانم که چه مردست او. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). توضیح بیشتر ...
 • عاد. (اِخ) قومی که هود (ع) به رسالت ایشان آمد و ایشان از نسل عادبن نوح بودند از باعث نافرمانی حق بطوفان باد هلاک شدند. (از آنندراج) (غیاث اللغات). و اولین قبیله ٔ عرب بائده را عاد گفته اند و آنان فرزندان عادبن عوص بن ارم بن سام بن نوح (ع) بودند و محل مأوای آنان به أحقاف (بین یمن و عمان) از بحرین تا حضر موت بوده است. (صبح الاعشی ج 1 ص 313) (عقدالفرید ج 1 ص 53) (مجمل التواریخ صص 146- 148) (عیون الاخبار ص 114) (مهذب الاسماء) (منتهی الارب):
  چو عادند و ترکان چو باد عقیم
  بدین بادگشتند ریگ هبیر. توضیح بیشتر ...
 • عاد. [عادد] (ع ص، اِ) عددی که عدد دگر را تجزیه کننده باشد. مانند سه که عاد نه است، و چهار که عاد دوازده است و پنج که عاد پانزده است. (نفائس الفنون). توضیح بیشتر ...
 • عاد. (اِخ) ابن عوص بن ارم بن سام بن نوح. جدی جاهلی است. گویند وی در بابل بود سپس با عائله ٔ خود به یمن رفت و در احقاف بین یمن و عمان از بحرین تا حضرموت اقامت کرد. او و فرزندان او در آن سرزمین تمدنی بوجود آوردند. از آثار آنان اطلال «جش » و بناهای سنگی است که ویرانه های آن در حضرموت موجود است. (الاعلام زرکلی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

عاد در فرهنگ عمید

نام های ایرانی

عاد در نام های ایرانی

 • پسرانه، نام قومی که هود (ع) به پیامبری آنان برگزیده شد
فرهنگ فارسی هوشیار

عاد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • کهزدک (مضرب کوچک تر) نام تیره ای که چون با هود پیامبر در افتادند به فرمان خدا به باد سخت بر افتادند (اسم اسم) عدد کوچکتر است از دو عدد که یکی مضرب دیگری است مانند سه که عاد نه است و چهار که عاد دوازده است. یا بزرگترین عاد. بزرگترین مقسوم علیه مشترک. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

عاد در فرهنگ فارسی آزاد

 • عاد، نام قومی از اعراب بائِدَه است که حضرت هُود بین آنها ظهور فرمود،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه