معنی طریق

طریق
معادل ابجد

طریق در معادل ابجد

طریق
 • 319
حل جدول

طریق در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

طریق در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جاده، راه، سبیل، سلک، صراط، گذرگاه، ممر، معبر، روش، طور، گونه، متد، منوال، نحو، وجه، مذهب، مسلک، نحله، پیشه، حرفه، کار، عادت، خو، راه، نغمه، سرود، سبک، طرز، قاعده، قانون، هنجار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

طریق در فرهنگ معین

 • راه، شیوه، روش، آئین، مسلک، حال، حالت، عادت، خو، پیشه، شغل. [خوانش: (طَ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

طریق در لغت نامه دهخدا

 • طریق. [طَ] (ع اِ) راه. ج، اَطْرُق، طُرُق، طُرْق، اَطْرِقاء، اَطْرِقَه. جج، طُرُقات. (منتهی الارب) (آنندراج). سبیل. صراط. رَوِش. وجه. نحو. مبقره. بوری. بوریّه. باری. باریه. باریاء. بوریاء. صاحب غیاث اللغات و آنندراج آرند: طریق مأخوذ است از طرق بمعنی کوفتن، چون پای روندگان راه را میکوبد، لهذا راه را طریق گفتند - انتهی. و با لفظ سپردن و گرفتن مستعمل است:
  فلک چون بیابان دمد چون مسافر
  منازل منازل، مجره طریق. توضیح بیشتر ...
 • طریق. [طُ رَ] (ع اِ) نخله ای است حجازی. (منتهی الارب). نخله حجازیه. (اقرب الموارد). اُطیرق مثله. (منتهی الارب). نوعی نخل حجاز. توضیح بیشتر ...
 • طریق. [طِرْ ری] (ع ص) نیک خاموش. || (اِ) کروان نر که چوبینه باشد. (منتهی الارب). به عربی کروان نر را نامند. (فهرست مخزن الادویه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

طریق در فرهنگ عمید

 • راه، مسیر،

  روش، طریقه، رسم،

  ٣. مسلک، مذهب،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

طریق در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

طریق در فارسی به انگلیسی

 • Channel, Means, Path, Sort, Way, Wise
فارسی به عربی

طریق در فارسی به عربی

عربی به فارسی

طریق در عربی به فارسی

 • کوچه , راه باریک , گلو , نای , راه دریایی , مسیر که باخط کشی مشخص میشود , خط سیر هوایی , کوچه ساختن , منشعب کردن , میسر , بجاده , راه , معبر , طریق , خیابان , راه اهن , سواره رو , وسط خیابان , زمین جاده , مسیر چیزیرا تعیین کردن , خط سیر , جاده , مسیر , جریان معمولی , راه عبور , شارع عام , شاهراه , سبک (سابک) , طرز , طریقه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

طریق در فرهنگ فارسی هوشیار

 • راه، صراط، روش، نحو، وجه
فرهنگ فارسی آزاد

طریق در فرهنگ فارسی آزاد

 • طَرِیْق، راه-جادّه- مَسْلَک (جمع:طُرُق-اَطْرُق-اَطْرِقَه-اَطْرِقاء جمع الجمع: طُرُقات)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید