معنی طرفداری

طرفداری
معادل ابجد

طرفداری در معادل ابجد

طرفداری
  • 504
حل جدول

طرفداری در حل جدول

لغت نامه دهخدا

طرفداری در لغت نامه دهخدا

  • طرفداری. [طَرَ دا] (حامص مرکب) جانب داری. حمایت. (آنندراج).

فارسی به انگلیسی

طرفداری در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

طرفداری در فارسی به عربی

  • احسان، التصاق، محسوبیه، ولاء
فرهنگ فارسی هوشیار

طرفداری در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ‎ پشتیبانی، مرز داری، جاداری عمل و شغل طرفدار.
واژه پیشنهادی

طرفداری در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید