معنی ضمیمه

ضمیمه
معادل ابجد

ضمیمه در معادل ابجد

ضمیمه
  • 895
حل جدول

ضمیمه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ضمیمه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • الحاق، پیوست، تکمله، تلوا، فرعی، ملحق
فرهنگ معین

ضمیمه در فرهنگ معین

  • (ضَ مَ یا مِ) [ع. ضمیمه] (ص. ) چیزی که به چیز دیگر پیوسته باشد، پیوست. ج. ضمایم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ضمیمه در فرهنگ عمید

  • ویژگی چیزی که آن را به‌ چیز دیگر جمع کرده باشند، پیوست،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ضمیمه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

ضمیمه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

ضمیمه در فارسی به انگلیسی

  • Addenda, Addition, Accompaniment, Appendix, Appurtenance, Collateral, Concomitant, Enclosure, Inset, Supplement, Supplementary, Tailpiece, Within. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

ضمیمه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

ضمیمه در فارسی به عربی

  • ارتباط، اضافه، تذییل، عرضی، مکمل، ملحق
فرهنگ فارسی هوشیار

ضمیمه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • چیزی که با چیزی آنرا فراهم کرده باشند
فارسی به ایتالیایی

ضمیمه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید