معنی شیلات

شیلات
معادل ابجد

شیلات در معادل ابجد

شیلات
  • 741
حل جدول

شیلات در حل جدول

  • صنعت ماهیگیری
فرهنگ معین

شیلات در فرهنگ معین

  • (اِ. ) شرکتی که به صید و پرورش و فروش ماهی و فرآورده های مربوط به آن می پردازد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شیلات در لغت نامه دهخدا

  • شیلات. (اِ) ج ِ شیل به قیاس عربی. رجوع به شیل شود. || ماهی خانه. اداره ٔ ماهی. محلی که برای صید آماده باشد. (یادداشت مؤلف). شرکتی که به صید و توزیع وفروش ماهیهای بحر خزر می پردازد. || دستگاه صید ماهی در سواحل بحر خزر. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
  • شیلات. (اِخ) نام محلی کنار راه رشت به آستارا میان چیلاوندان و آستارا در 171100 گزی رشت. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شیلات در فرهنگ عمید

  • شرکتی که دارای تٲسیسات و وسایلی برای صید ماهی از دریا و فروش آن به بازارهای داخلی و خارجی است،
    صنعت ماهیگیری،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شیلات در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

شیلات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) جمع شیل (بسیاق عربی) دستگاه صید ماهی در سواحل بحر خزر، شرکتی که به صید و توزع و فروش ماهیهای بحر خزر می پردازد: شیلات ایران بریدگیها و گشادگیهائی از دریا که در خشکی پیش رفته باشد و در آنجا ماهی صید کنند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید