معنی شماره

شماره
معادل ابجد

شماره در معادل ابجد

شماره
 • 546
حل جدول

شماره در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شماره در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تعداد، حساب، دانه، رقم، عدد، عده، نمره
فرهنگ معین

شماره در فرهنگ معین

 • عدد، شمار، عددی که نماد و نشانه چیزی است، عددی که نوبت یا رتبه کسی یا چیزی را نشان دهد، عددی که اندازه چیزی را نشان دهد، هر واحد از روزنامه، مجله و مانند آن. [خوانش: (شُ رَ یا رِ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شماره در لغت نامه دهخدا

 • شماره. [ش ُ رَ / رِ] (اِ) تعداد. اندازه. حساب. (ناظم الاطباء). عدد. عد. شمار. شمارش. (یادداشت مؤلف).
  - از شماره برون شدن، بی حد و حساب شدن. بیرون از اندازه و حساب گشتن:
  فضل ترا همی نبود منتهی پدید
  آنرا که از شماره برون شد چه منتهی است.
  فرخی.
  اگر خواهی سپاهش را شماره
  برون باید شد از حد اماره.
  (ویس و رامین).
  - به شماره افتادن نفس، بُهر. (یادداشت مؤلف). بُهر در منتهی الارب بمعنی تاسه آمده و یکی از معانی تاسه در برهان چنین است: پی در پی نفس زدن مردم و اسب و حیوان دیگر از کثرت گرما یا تلاش کردن و دویدن همچنین بمعنی صدای نفس کشیدن هست. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شماره در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

شماره در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

شماره در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) حساب، حد اندازه، عدد، نمره. یا دانش (علم) شمار. علم حساب. یا شمار. در ردیف در زمره. یا روز علم. روز رستخیز قیامت. یا بشمار آوردن. به حساب آوردن احتساب. یا به علم رفتن. به حساب آمدن محسوب شدن. یا شمار باریک کردن. مناقشه. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

شماره در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

شماره در فارسی به آلمانی

 • Abberufen, Ausgabe (f), Ausgabe (f), Ausgang (m), Ausgeben, Ausstellen, Nummer (f), Problem (n), Twelve, Zahl (f). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید