معنی شلال

شلال
معادل ابجد

شلال در معادل ابجد

شلال
 • 361
حل جدول

شلال در حل جدول

فرهنگ معین

شلال در فرهنگ معین

 • نوعی دوختن و آن چنان است که دو طرف پارچه را برهم نهند و کوک های خرد و ریز بر وی زنند بطوری که دو روی آن مشابه باشد، برخلاف بخیه که دو روی آن با یکدیگر مشابهت ندارد، بخیه درشت. [خوانش: (ش) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
 • گروه پراکنده، قوم متفرق، گروهی که شتران را برانند. [خوانش: (~. ) [ع. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شلال در لغت نامه دهخدا

 • شلال. [ش َ] (اِ) قسمی بادام به جهرم. (یادداشت مؤلف). || توله یا سگ شکاری پشمدار. مقابل کوسه. شلل. رجوع به شلل و شلل گوش شود. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • شلال. [ش ِ / ش َ] (اِ) آجیده ٔ درشت. بخیه ٔ درشت. (ناظم الاطباء). || نوعی دوختن که در آن دو طرف پارچه را بر هم نهند و کوکهای خرد و ریز بر آن زنند؛ بطوری که دو روی آن مشابه باشد، بر خلاف بخیه که دو روی آن مشابهت ندارد. (فرهنگ فارسی معین). بشک. دوختن جامه را دورادور. آجیده (نوعی بخیه). دوختن تنک تر از کوک و گشاده تر از بخیه. (یادداشت مؤلف):
  هر جامه بود لایق چیزی به دوختن
  کتان به درز بخیه و کاسر شلال یافت.
  نظام قاری. توضیح بیشتر ...
 • شلال. [ش ِ] (ع ص، اِ) گروه پراکنده و پریشان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). پراکندگان. (آنندراج). || گروهی که شتران را رانند، گویند: جاؤا شلالا؛ ای جاؤایطردون الابل. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). قومی که اشتران را رانند. (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • شلال. [ش ِ] (ع مص) شَل ّ. (ناظم الاطباء). رجوع به شل شود.

 • شلال. [ش َ ل ِ] (ع ص، اِ) مبنی بر کسر است، در دعا می گویند: لا شللا و لا شلال، تباه مباد دست تو. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • شلال. [ش َل ْ لا] (ع ص) راننده ٔ تند و تیز. (ناظم الاطباء).

فرهنگ عمید

شلال در فرهنگ عمید

 • بخیۀ درشت، بخیه‌ای که بر روی پارچه می‌زنند،
  * شلال کردن: (مصدر لازم) [قدیمی]
  دوختن پارچه با دست،
  بخیۀ درشت زدن،. توضیح بیشتر ...
 • گروه پراکنده، قوم پراکنده،

  گروهی که شتران را برانند،
عربی به فارسی

شلال در عربی به فارسی

 • ابشیب , ابشار کوچک , بشکل ابشار ریختن , ابشار
فرهنگ فارسی هوشیار

شلال در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (تک: شله) کلاف ها کلاف های نخ و گروه پراکنده آبشار نوعی دوختن که در آن دو طرف پارچه را بهم نهند و کوکهای خرد و ریز بر آن زنند بطوری که دو روی آن مشابه باشد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید