معنی شقایق

شقایق
معادل ابجد

شقایق در معادل ابجد

شقایق
  • 511
حل جدول

شقایق در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شقایق در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

شقایق در فرهنگ معین

  • (شَ یِ) (اِ. ) گیاهی است یکساله از تیره خشخاش که غالباً در مزارع و کشتزارها م ی روید. گلش منفرد و بزرگ و زیبا به رنگ قرمز است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شقایق در لغت نامه دهخدا

  • شقایق. [ش َ ی ِ] (از ع، اِ) شقائق. گیاهی که شبیه است به گل خشخاش وبه تازی شقائق النعمان گویند. (ناظم الاطباء). لاله ٔ دختری. (ریاض الادویه). لاله. (لغت فرس اسدی) (بحر الجواهر). لاله ٔ داغدار. لاله ٔ نعمان. لاله ٔ دلسوخته. شقائق. لاله بشکنک. الاله. آلاله. شقر. (یادداشت مؤلف). گیاهی است یکساله به ارتفاع 30 تا 60 سانتیمتر از تیره ٔ خشخاش که غالباً در مزارع و کشتزارها میروید. گلش منفرد و بزرگ و زیبا برنگ قرمز و شامل دو کاسبرگ است که مانند خشخاش زود می افتند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شقایق در فرهنگ عمید

  • گیاهی شبیه خشخاش با برگ‌های بریده و گل‌های سرخ که در انتهای گلبرگ‌های آن لکۀ سیاهی وجود دارد. لالۀ حمرا، لالۀ سرخ، لالۀ نعمانی، شقایق نعمان، شقایق‌النعمان،
    * شقایق دریایی: (زیست‌شناسی) نوعی مرجان به ‌شکل استوانه که روی صخره‌های کف دریا پیدا می‌شود،. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

شقایق در نام های ایرانی

  • دخترانه، گلی سرخ رنگ با چهار گلبرگ که در قاعده گلبرکگهایش لکه سیاهی هست. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

شقایق در فرهنگ فارسی هوشیار

  • جنسی از لاله که شبیه است به گل خشخاش
فارسی به ایتالیایی

شقایق در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید