معنی شقاوت

شقاوت
معادل ابجد

شقاوت در معادل ابجد

شقاوت
 • 807
حل جدول

شقاوت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

شقاوت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بداقبالی، بدبختی، بیرحمی، شوربختی، قساوت، نکبت، نگون‌بختی،
  (متضاد) سعادت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

شقاوت در فرهنگ معین

 • (مص ل. ) بدبخت شدن. 2- (اِمص. ) بدبختی. 3- سخت - دلی. [خوانش: (شَ وَ) [ع. شقاوه]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شقاوت در لغت نامه دهخدا

 • شقاوت. [ش َ / ش ِ وَ] (از ع، اِمص) نکبت و خواری و بدبختی و پریشانی. (ناظم الاطباء). بدبختی. (غیاث اللغات). شقا. شقاء. شقو. شقوت. شقوه. عسر. شدت. سختی. نکبت. بداختری. مقابل سعادت. خلاف سعادت. نقیض سعادت. مقابل نیک اختری. (یادداشت مؤلف). یکی از مسائل مورد بحث اهل نظر بحث در سعادت و شقاوت است و آنکه سعادت و شقاوت چیست و آیا از امور حقیقی میباشند یا عرضی و معنی «السعید سعید فی بطن امه و الشقی شقی فی بطن امه » چیست و اگر سعادت و شقاوت ذاتی باشند پس انزال کتب و ارسال رسل بیهوده است و اگر عرضی، باشند و اکتسابی پس معنای قضا و قدر چیست و سعادت و شقاوت در آخرت چیست و سعید و شقی چه کسانی هستند؟ صدرالدین شیرازی در مقام چگونگی سعادت و شقاوت حسی که واصل به افراد مردم است و اخبار ناطق به آن است گوید: کلیه ٔ نفوس بعد از مفارقت از بدن باقی میمانند ونفوسی که جاهل به جهل بسیطه اند بعد از تلاشی بدن از جهت علاقه ای که به مادیات و لذایذ مادی دارند علاقه ٔ خود را ملذات قطع نکرده و از این جهت سعادت حسی نصیب آنها میشود و نفوسی که گناهکارند اموری را ادراک میکنند که در دنیا بدانها علاقه داشته اند و اکنون مؤلمند و شقاوت آنها همین است و بالجمله نفوس کامله بعد از تلاشی بدن از مقتضیات حواس روگردانند و به عقل فعال و سایر روحانیات محضه متصل شوند و از منبع کل کسب فیض کنند و سعادت آنها همین است زیرا نایل به مطلوب حقیقی خود شده اند که همان کمال باشد و نفوس متوسطه که کلاً نتوانند خود را از علایق مادی رهایی بخشند و از اصول کامل به عقلیات صرفه محروم گردیده اند سعادت آنها نیز عبارت از اموری است که بدان متوجه بوده اند که مناسب با ملکات نفسانی آنهاست و نفوس خسیسه و ردیه که متوغل در شهوات و مادیات بوده بطور کلی از درک حقایق محرومند و شقی اند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شقاوت در فرهنگ عمید

 • سخت‌دلی،

  [مقابلِ سعادت] [قدیمی] بدبختی،

  [قدیمی] بدبخت شدن،
فرهنگ فارسی هوشیار

شقاوت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نکبت و خواری و بدبختی و پریشانی
فرهنگ فارسی آزاد

شقاوت در فرهنگ فارسی آزاد

 • شَقاوَت، بدبختی (ضد سعادت)، شدّت و سختی- (به شَقاء- شَقْوَه نیز مراجعه شود)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید