معنی شرم آور

شرم آور
معادل ابجد

شرم آور در معادل ابجد

شرم آور
  • 747
حل جدول

شرم آور در حل جدول

لغت نامه دهخدا

شرم آور در لغت نامه دهخدا

  • شرم آور. [ش َ وَ] (نف مرکب) خجلت آور. مایه ٔ شرم و خجلت. که شرمساری آرد. مورث خجلت. مایه ٔ خجلت. موجب سرافکندگی. (یادداشت مؤلف). آنچه موجب شرم شود. خجلت آور. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شرم آور در فرهنگ عمید

  • شرم‌آورنده، آنچه سبب شرمندگی شود، خجلت‌آور،
فارسی به انگلیسی

شرم آور در فارسی به انگلیسی

  • Flagrant, Ignominious, Monumental, Shameful, Smut, Smutty, Black, Discreditable, Disgraceful, Ignoble, Infamous, Reprehensible. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

شرم آور در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) آن چه موجب شرم شود خجلت آور.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید