معنی سیمان

سیمان
معادل ابجد

سیمان در معادل ابجد

سیمان
  • 161
حل جدول

سیمان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سیمان در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

سیمان در فرهنگ معین

  • [فر. ] (اِ. ) سمنت، جسمی به صورت گرد که از مصالح مهم ساختمانی به شمار می رود که مخلوطی از خاک رس و سنگ آهک است که در کوره های مخصوص ساخته می شود، مخلوط آن با آب و ماسه پس از مدتی کم مانند سنگ سخت می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سیمان در لغت نامه دهخدا

  • سیمان. (فرانسوی، اِ) سمنت. سیمان مصنوعی مخلوطی است از 40% خاک رس و 60% سنگ آهک، که آنرادر کوره های دواری می پزند. ظرفهای پخت سیمان استوانه های دواری هستند به ارتفاع 63 متر و بقطر 2/4 متر. سیمان با شعله های زغال گرم میشود و پس از درست شدن درظرفی میریزند و در آن سرد میگردد. سیمان طبیعی را از تکلس سنگ آهکی که 30-60% خاک رس داشته باشد بدست می آورند، ولی این نوع کم مصرف است. سیمان مسلح، سیمانی که آنرا با ریگ مخلوط کرده قالبهای چوبی که میله های آهنی دارد بریزند و در آن پس از انجماد استحکام بسیار می یابد و در ساختمانهای سنگی بکار رود. توضیح بیشتر ...
  • سیمان. (اِخ) دهی است از دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور. دارای 396 تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و کرباس بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سیمان در فرهنگ عمید

  • از مصالح مهم ساختمانی که از ترکیب ۴۰ درصد خاک رس و ۶۰ درصد سنگ آهک در کوره‌های مخصوص ساخته می‌شود و مخلوط آن با آب و ماسه پس از مدت کمی مانند سنگ سخت می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سیمان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

سیمان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

سیمان در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سیمان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی ساخن سیمان مصنوعی مخلوطی است از خاک دواری سنگ آهک که آن را در کوره های دواری می پزند. ظرفهای پخت سیمان استوانه های دواری هستند به ارتفاع 63 متر و به قطر 4 , 2 متر. سیمان با شعله های زغال گرم میشوند و پس از درست شدن در ظرفی میریزند و در آن سرد میگردد. سیمان طبیعی را از تکلیس سنگ آهکی که در 30- 60 درصد خاک رس داشته باشد به دست می آورند ولی این نوع کم مصرف است. یا سیمان مسلح. سیمانی که آن را با ریگ مخلوط کنند و در قالبهای چوبی که میله های آهنی دارد بریزند و آن پس از انجماد استحکام بسیار می یابد و در ساختمانهای سنگی به کار رود. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

سیمان در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

سیمان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید