معنی سیره

سیره
معادل ابجد

سیره در معادل ابجد

سیره
  • 275
حل جدول

سیره در حل جدول

  • رفتار، روش، سیرت
مترادف و متضاد زبان فارسی

سیره در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • رفتار، روش، سنت، سیرت، هنجار، سهره
فرهنگ معین

سیره در فرهنگ معین

  • (رِ) (اِ.) نک سُهره.
لغت نامه دهخدا

سیره در لغت نامه دهخدا

  • سیره. [رَ / رِ] (اِ) پرنده ای است از جنس گنجشک و مانند جل و بلبل خوش آواز. (برهان) (انجمن آرای ناصری). مرغکی است خوش رنگ و خوش آواز. (آنندراج). اطراغولیدیطس. (بحر الجواهر). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سیره در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

سیره در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید