معنی سیره در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

سیره. [رَ / رِ] (اِ) پرنده ای است از جنس گنجشک و مانند جل و بلبل خوش آواز. (برهان) (انجمن آرای ناصری). مرغکی است خوش رنگ و خوش آواز. (آنندراج). اطراغولیدیطس. (بحر الجواهر).

فرهنگ معین

(رِ) (اِ.) نک سُهره.

فرهنگ عمید

سهره

حل جدول

رفتار، روش، سیرت

مترادف و متضاد زبان فارسی

رفتار، روش، سنت، سیرت، هنجار، سهره

فرهنگ فارسی هوشیار

روش، طریقه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر