معنی سیاه زخم

سیاه زخم
معادل ابجد

سیاه زخم در معادل ابجد

سیاه زخم
  • 723
حل جدول

سیاه زخم در حل جدول

فرهنگ معین

سیاه زخم در فرهنگ معین

  • (زَ) (اِمر. ) مرضی است عفونی که در انسان معمولاً زخمی موضعی و بدخیم تولید می کند و به ندرت اعضای داخلی روده و ریه را می گیرد. و معمولاً از گوسفندان به انسان سرایت می کند. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سیاه زخم در لغت نامه دهخدا

  • سیاه زخم. [زَ] (اِ مرکب) مرضی است عفونی که عامل مولدش باکتریدی شاربونوز میباشد. این مرض در انسان معمولاً زخمی موضعی و بدخیم تولید میکند. و بندرت اعضای داخلی روده و ریه را میگیرد. میکرب این مرض در سال 1850 م. بوسیله ٔ داون کشف شد، و آن باسیلی است هوازی و هاگ دار. در ایران سیاه زخم زیاد است و معمولاً از گوسفند به انسان سرایت میکند و بندرت بوسیله ٔ گاو و اسب به انسان منتقل میشود، و نیز سرایتش از انسان به انسان استثنایی است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سیاه زخم در فرهنگ عمید

  • بیماری واگیردار و مشترک میان انسان و دام با علائمی نظیر زخم‌های قرمز و سیاه و تب، شاربن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سیاه زخم در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

سیاه زخم در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مرضی است عفونی، این مرض در انسان معمولاً زخمی موضعی و بد خیم تولید میکند. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید