معنی سیاره

سیاره
معادل ابجد

سیاره در معادل ابجد

سیاره
 • 276
حل جدول

سیاره در حل جدول

 • قمر، ستاره، کوکب، کاروان، قافله
مترادف و متضاد زبان فارسی

سیاره در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ستاره، کوکب، کاروان، قافله
فرهنگ معین

سیاره در فرهنگ معین

 • (س رِ) (اِ. ) گاورس، گیاهی است خودرو شبیه جو که در کشتزار گندم می روید. توضیح بیشتر ...
 • (سَ یّ رَ یا رِ) [ع. ] (اِ. ) قمر، اجرامی که به دور ستارگان می چرخند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سیاره در فرهنگ عمید

 • (نجوم) هر جرم آسمانی که در مداری بیضی‌شکل می‌چرخد، از خود روشنایی ندارند و از ستارۀ خود کسب نور می‌کند. δ سیاراتی که به دور خورشید می‌گردند به‌ترتیب فاصلۀ از خورشید عبارتند از عطارد (تیر)، زهره (ناهید)، زمین، مریخ (بهرام)، مشتری (برجیس)، زحل (کیوان)، اورانوس، نپتون و پلوتون،
  [قدیمی] = سَیار
  [قدیمی] کاروان، قافله‌،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

سیاره در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

سیاره در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

سیاره در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

سیاره در فارسی به عربی

گویش مازندرانی

سیاره در گویش مازندرانی

 • سنگ چین دور زمین یا باغ
فرهنگ فارسی هوشیار

سیاره در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ستارگان هفتگانه، و کاروان
فارسی به ایتالیایی

سیاره در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

سیاره در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید