معنی سپهر

سپهر
معادل ابجد

سپهر در معادل ابجد

سپهر
 • 267
حل جدول

سپهر در حل جدول

 • آسمان، فلک، سما
مترادف و متضاد زبان فارسی

سپهر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آسمان، سما، طارم، عرش، فضا، فلک، کیهان، گردون،
  (متضاد) ارض، زمین، اقبال، بخت، طالع، روزگار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سپهر در فرهنگ معین

 • آسمان، فلک. [خوانش: (س پِ) [په.] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

سپهر در لغت نامه دهخدا

 • سپهر. [س ِپ ِ] (اِ) پارسی باستان «سپیثره » (لغهً یعنی سپهرداد، آسمان آفریده)، پهلوی «هوسپیتر» و «سپیهر» بقول نلدکه این کلمه مستقیماً از سانسکریت «سویتر» (مایل بسفیدی، سفید) آمده و بقول گایگر کلمه ٔ افغانی «سپرا» (خاکستری رنگ) از آنجاناشی است. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). || آسمان که به عربی سما خوانند. (برهان) (آنندراج). آسمان کوژپشت. (صحاح الفرس). آسمان، بتازیش فلک نامند. (شرفنامه) (ناظم الاطباء). چرخ آسمان:
  درنگ آر ای سپهر چرخ وارا
  کیاخن ترْت باید کرد کارا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سپهر در فرهنگ عمید

 • آسمان، فلک،
  (موسیقی) گوشه‌ای در دستگاه راست‌پنجگاه،
  * سپهر برین: [قدیمی] آسمان نهم،
  * سپهر زنگاری: [قدیمی] = * سپهر کبود
  * سپهر کبود: [قدیمی] آسمان نیلگون: گر ز خود غافلم به باده و رود / نیستم غافل از سپهر کبود (نظامی۴: ۷۲۲)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سپهر در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سپهر در فارسی به عربی

نام های ایرانی

سپهر در نام های ایرانی

 • پسرانه، آسمان، نام فرزند کیخسرو، آسمان
فرهنگ فارسی هوشیار

سپهر در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

سپهر در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

سپهر در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید