معنی سنگواره

سنگواره
معادل ابجد

سنگواره در معادل ابجد

سنگواره
  • 342
حل جدول

سنگواره در حل جدول

فرهنگ معین

سنگواره در فرهنگ معین

  • (سَ رَ یا رِ) (اِمر. ) فسیل، بقایای موجودات زنده گذشته های دور که به صورت سنگ درآمده باشد. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سنگواره در لغت نامه دهخدا

  • سنگواره. [س َ رَ / رِ] (اِ مرکب) بقایای متحجر شده ٔ موجودات زنده ٔ اعصار قدیمه. این بقایا علم به احوال موجودات گذشته را بمقیاس بسیارزیادی برای ما روشن میکنند و نیز در تشخیص نسبی طبقات زمین مؤثرند. فسیل. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سنگواره در فرهنگ عمید

  • آثار و بقایای موجودات زندۀ قدیمی (حیوانی یا نباتی) مانند استخوان و دندان و صدف و امثال آن‌ها که از زمان‌های قدیم در داخل طبقات زمین باقی مانده و به‌صورت سنگ درآمده است و از مطالعۀ آن‌ها می‌توان تا حدی به احوال جانداران قدیم و همچنین عمر طبقات زمین پی برد، فسیل،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سنگواره در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سنگواره در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سنگواره در فرهنگ فارسی هوشیار

  • بقایای متحجر شده موجودات زنده اعصار قدیمه. این بقایا علم به احوال موجودات گذشته را به مقیاس بسیار زیادی برای ما روشن میکنند و نیز در تشخیص سن طبقات زمین موثرند فسیل. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید