معنی سنگسر

سنگسر
معادل ابجد

سنگسر در معادل ابجد

سنگسر
  • 390
حل جدول

سنگسر در حل جدول

  • از ماهی های پهن خوراکی خلیج فارس
لغت نامه دهخدا

سنگسر در لغت نامه دهخدا

  • سنگسر. [س َ س َ] (اِخ) نام یکی از بخش های شهرستان سمنان است. این بخش در قسمت شمال سمنان و منطقه ٔ کوهستانی دره های جنوب سلسله جبال البرز واقع است. هوای آن سردسیر است آب آن از چشمه سارهای کوهستانی تأمین میشود. محصول عمده ٔ آن میوه و لبنیات است. این بخش از 6 آبادی سنگسر، شهمیرزاد، ده صوفیان، درجزین، طالب آباد، زیارت مشهور به امام زاده قاسم و 63 مزرعه و چشمه سار دیگر تشکیل میشود. جمعیت آن در حدود 24هزار تن است. توضیح بیشتر ...
  • سنگسر. [س َ س َ] (اِخ) قصبه ٔ مرکزی بخش سنگسر از شهرستان سمنان. طول 53 درجه و 19 دقیقه و عرض 35 درجه و 43 دقیقه. آب قصبه از قنوات علی آباد، محمدوردی، امام زاده قاسم و چشمه های فلکه زابند، واله صفحه تأمین میگردد. بیشتر آب آشامیدنی سکنه از چشمه ٔ فلکه تأمین میگردد، ولی بطور کلی کم آب است. جمعیت سنگسر در حدود 14هزار تن است. زبان مادری آنان زبان مخصوص به خودشان فارسی شکسته مخلوط بزبانهای تاتی، راجی و غیره است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید