معنی سنوات

سنوات
معادل ابجد

سنوات در معادل ابجد

سنوات
  • 517
حل جدول

سنوات در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سنوات در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

سنوات در فرهنگ معین

  • (سَ نَ) [ع.] (اِ.) سال ها. جِ سنه.
لغت نامه دهخدا

سنوات در لغت نامه دهخدا

  • سنوات. [س َ ن َ] (ع اِ) ج ِسنه. (غیاث) (منتهی الارب). سالها. (ناظم الاطباء).
    - سنوات آتیه،سالهای آینده.
    - سنوات ماضیه، سالهای گذشته. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سنوات در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

سنوات در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

سنوات در فرهنگ فارسی آزاد

  • سَنَوات، سالها (مفرد: سَنَه)
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید