معنی سندروم

فرهنگ عمید

سندروم

مجموع آثار و علائمی که نشان‌دهندۀ یک بیماری مشخص نیست، نشانگان،


سیندورم

سندروم

فرهنگ فارسی هوشیار

سندروم

مجموع آثارو علاماتی که مرضی را متمایز و مشخص سازد

انگلیسی به فارسی

Withdrawal

سندروم محرومیت


nephrotis syndrome

سندروم نفروتیس


myelodysplastic syndrome / myelo-dysplastic syndrome

سندروم مایلو- دیسپلاستیک

معادل ابجد

سندروم

360

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری