معنی سنتو

سنتو
معادل ابجد

سنتو در معادل ابجد

سنتو
  • 516
حل جدول

سنتو در حل جدول

  • پیمان نظامی منسوخ
فرهنگ معین

سنتو در فرهنگ معین

  • (س نْ تُ) [انگ. ] (اِ. ) سازمان پیمان مرکزی. اعضای این پیمان - ایران، انگلستان، پاکستان و ترکیه - بوده اند که در 21 اوت 1959 جانشین پیمان بغداد شد. امریکا بر این پیمان نظارت داشت، در مانورهای آن شرکت می کرد و به اعضای آن کمک نظامی می داد. این پ [خوانش: (سَ تِ) [فر. ] (اِمص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سنتو در لغت نامه دهخدا

  • سنتو. [س ِ ت ُ] (اِخ) نشانه ٔ اختصاری از حروف اول کلمات سنترال تریتی ارگانیزیشن. (فرهنگ فارسی معین). نشانه ٔ اختصاری آن «سنتو» است. سازمانی است که از سال 1955 م. تأسیس گردید و کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، انگلستان در آن عضویت داشتند. (از فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

سنتو در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید