معنی سمیر

سمیر
معادل ابجد

سمیر در معادل ابجد

سمیر
  • 310
حل جدول

سمیر در حل جدول

  • افسانه گو، قصه گو
مترادف و متضاد زبان فارسی

سمیر در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • افسانه‌گو، قصه‌گو، داستان‌پرداز، داستان‌سرا، داستان‌گو، حکایت‌گر، قصه‌سرا، داستان‌گزار، دهر، روزگار، زمانه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سمیر در فرهنگ معین

  • (ص.) افسانه گو، (اِ.) زمانه، روزگار. [خوانش: (سَ) [ع.]]
لغت نامه دهخدا

سمیر در لغت نامه دهخدا

  • سمیر. [س َ] (ع اِ) زمانه. روزگار. (منتهی الارب) (آنندراج). || (ص) افسانه گوینده. (منتهی الارب) (آنندراج) (دهار). حدیث کننده بشب. (مهذب الاسماء). || صاحب افسانه. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
  • سمیر. [س ِم ْ می] (ع ص) صاحب افسانه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). صاحب. (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سمیر در فرهنگ عمید

  • افسانه‌گو در شب، مصاحب شب،

    [قدیمی، مجاز] دهر، روزگار،
نام های ایرانی

سمیر در نام های ایرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

سمیر در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

سمیر در فرهنگ فارسی آزاد

  • سَمِیْر، مُجالس و هم صحبت در شب- مونس و هم سخن در شب- روزگار (جمع: سُمَراء). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید