معنی سله

سله
معادل ابجد

سله در معادل ابجد

سله
 • 95
حل جدول

سله در حل جدول

 • سبد و زنبیل
 • سبد، زنبیل
مترادف و متضاد زبان فارسی

سله در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

سله در فرهنگ معین

 • (~. ) [معر. ] (اِ. ) گیاهی است علفی از تیره صلیبیان که چهار گونه از آن تاکنون شناخته شده و در نواحی جنوبی اروپا و شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا پراکنده اند؛ زله. توضیح بیشتر ...
 • (سَ لَّ یا لُِ) [ع. سله] (اِ.) سبد، زنبیل.
لغت نامه دهخدا

سله در لغت نامه دهخدا

 • سله. [س َل ْ ل َ] (ع اِ) زنبیلی که چیزها در آن گذارند و هر سبد را نیز گویند عموماً سبدی که مارگیران مار در آن کنند خصوصاً. (برهان). زنبیل و سبد و در متعارف سبد بزرگ پهن را گویند که میوه ٔ بسیار خصوصاً انگور در آن کنند و بر سر بردارند. (فرهنگ رشیدی). زنبیل ظرفی که بهندی آنرا پیاره گویند. (غیاث). سبد پهن بزرگ که از چوب شاخه های درخت بافند و سازند و در آن میوه کرده بکشند و گاه باشد که ماکیان را در آن محفوظدارند و بعضی مارگیران مارهای خود را درون سله کرده بهمراه بگردانند. توضیح بیشتر ...
 • سله. [س َل ْ ل َ] (ع اِمص) دزدی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || (اِ) خنور که طعام و جامه و بار در وی نهند. || زن دندان ریخته. || تگ اسپ. || بیماری سل. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
 • سله. [س ِل ْ ل َ / س َل ْ ل َ] (ع اِ) وقت برکشیدن شمشیر. (آنندراج) (منتهی الارب). || (اِ) گیاهی است علفی از تیره ٔ صلیبیان که چهارگونه از آن تاکنون شناخته شده و در نواحی جنوبی اروپا و شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا پراکنده اند. زله. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سله در فرهنگ عمید

 • ظرفی که از شاخه‌های نازک درخت برای میوه یا چیز‌های دیگر ببافند، سبد، زنبیل،. توضیح بیشتر ...
 • طبقۀ نازکی از لای که پس از بارندگی یا آب دادن اراضی رسی روی زمین می‌بندند و سفت می‌شود و در زمین‌های زراعتی مانع سبز شدن گیاه می‌شود باید آن ‌را با وسایل مخصوص بشکنند و کود حیوانی به زمین بدهند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سله در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

سله در گویش مازندرانی

 • چوب زیر آبکش – چوبی شبیه نردبان که آبکش را بر روی آن قرار...
فرهنگ فارسی هوشیار

سله در فرهنگ فارسی هوشیار

 • دزدی، زنبیل و سبدی که طعام و جامه و بار مینماید در وی نهند، زن دندان ریخته، بیماری سل. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید