معنی سفله

سفله
معادل ابجد

سفله در معادل ابجد

سفله
  • 175
حل جدول

سفله در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سفله در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • بدسرشت، بدنهاد، پست، جلب، حقیر، دنی، دون، دون‌صفت، دون‌همت، رذل، رذیل، فرومایه، ناجوانمرد، ناکس. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سفله در فرهنگ معین

  • پست، فرومایه، بدسرشت، جمع سفلگان. [خوانش: (س یا سُ) [ع. سفله] (ص. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سفله در فرهنگ عمید

  • پست، فرومایه، ناکس، پست‌فطرت،
فارسی به انگلیسی

سفله در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

سفله در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرومایه، مردم ناکس، پست
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید