معنی سریشم

سریشم
معادل ابجد

سریشم در معادل ابجد

سریشم
  • 610
حل جدول

سریشم در حل جدول

فرهنگ معین

سریشم در فرهنگ معین

  • (س شُ) (اِ.) نک سریش.
لغت نامه دهخدا

سریشم در لغت نامه دهخدا

  • سریشم. [س ِ ش ُ] (اِ) دو قسم بود یکی آنچه از پوست گاو و گاومیش گیرند و دیگر آنچه از شکم ماهی برآرند و آنر بتازی غراءالسمک و اول را غراءالجلود خوانند. (آنندراج). دو نوع است یکی را از پوست گاو سازند و یکی را ازشکم ماهی برآرند و هر دو در چسبندگی معروف. (انجمن آرا). سریش که به کار کمانگران آید. (غیاث اللغات). سریش. (انجمن آرا) (شرفنامه منیری). غِمجار که بر کمان چسبانند جهت کفتگی آن. (منتهی الارب):
    از آنکه مدح تو گویم درست گویم و راست
    مرا بکار نیاید سریشم و کبدا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سریشم در فرهنگ عمید

  • ماده‌ای چسبناک که از جوشاندن استخوان و غضروف و پوست بعضی حیوانات از قبیل گاو و ماهی به‌دست می‌آید که پس از خشک شدن رنگش زرد یا تیره می‌شود و در نجاری برای چسباندن چوب و تخته به کار می‌رود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سریشم در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

سریشم در تعبیر خواب

  • اگر بیند که سریشم داشت، دلیل است که به قدر آن غمِ عیال خورد. اگر بیند که به سریشم چیزی چسبانید، دلیل که کارهای محکم کند. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سریشم در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ماده ای که از جوشاندن استخوان و غضروف و پوست بعضی از حیوانات از قبیل گاو و ماهی بدست میاید، پس از خشک شدن رنگش زرد یا تیره میشود هر گاه آن را در آب بجوشانند حل میشود و برای چسبانیدن چوب و تخته بکار میرود. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

سریشم در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه