تعبیر خواب سریشم

سریشم

سریشم

  • اگر بیند که سریشم داشت، دلیل است که به قدر آن غمِ عیال خورد. اگر بیند که به سریشم چیزی چسبانید، دلیل که کارهای محکم کند. - محمد بن سیرین

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی سریشم در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • سریشم (فرهنگ معین): (س شُ) (اِ.) نک سریش.
  • سریشم‌ (فارسی به انگلیسی): Glue
  • سریشم (لغت نامه دهخدا): سریشم. [س ِ ش ُ] (اِ) دو قسم بود یکی آنچه از پوست گاو و گاومیش گیرند و دیگر آنچه از شکم ماهی برآرند و آنر بتازی غراءالسمک و اول را غراءالجلود خوانند. (آنندراج). دو نوع است یکی را از پوست گاو سازند و یکی را ازشکم ماهی برآرند و هر دو در چسبندگی معروف. (انجمن آرا). سریش که به کار کمانگران آید. (غیاث اللغات). سریش. (انجمن ...ادامه مطلب...
  • سریشم (فرهنگ عمید): ماده‌ای چسبناک که از جوشاندن استخوان و غضروف و پوست بعضی حیوانات از قبیل گاو و ماهی به‌دست می‌آید که پس از خشک شدن رنگش زرد یا تیره می‌شود و در نجاری برای چسباندن چوب و تخته به کار می‌رود،
  • سریشم (حل جدول): پت
  • سریشم (فرهنگ فارسی هوشیار): ماده ای که از جوشاندن استخوان و غضروف و پوست بعضی از حیوانات از قبیل گاو و ماهی بدست میاید، پس از خشک شدن رنگش زرد یا تیره میشود هر گاه آن را در آب بجوشانند حل میشود و برای چسبانیدن چوب و تخته بکار میرود
  • سریشم (فارسی به آلمانی): Gelatine [noun]