معنی سرپر

سرپر
معادل ابجد

سرپر در معادل ابجد

سرپر
  • 462
حل جدول

سرپر در حل جدول

فرهنگ معین

سرپر در فرهنگ معین

  • (~. پُ) (ص مر. ) نوعی تفنگ که باروت یا گلوله آن از سر لوله به داخل فرستاده می شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سرپر در لغت نامه دهخدا

  • سرپر. [س َ پ ُ] (ص مرکب) مقابل ته پر و سرخالی. (یادداشت مؤلف). || نوعی از تفنگ که باروت و گلوله از سر لوله درآن کنند و با سنبه استوار کنند. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرپر در فرهنگ عمید

  • ویژگی تفنگ شکاری یا توپ که باروت و گلوله را از سر لوله داخل آن کنند،. توضیح بیشتر ...
گویش مازندرانی

سرپر در گویش مازندرانی

  • سیر سیر در مقابل گرسنهتأکید بر سیری
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید