معنی سرور

سرور
معادل ابجد

سرور در معادل ابجد

سرور
 • 466
حل جدول

سرور در حل جدول

فرهنگ معین

سرور در فرهنگ معین

 • (سَ وَ) (ص مر.) پیشوا، رییس.
 • (مص ل.) شاد شدن، (اِمص.) شادمانی. [خوانش: (سُ) [ع.]]
لغت نامه دهخدا

سرور در لغت نامه دهخدا

 • سرور. [س َرْ وَ] (ص مرکب، اِ مرکب) مهتر و رئیس و بزرگ و خداوند. (آنندراج). خداوند و مهتر و بزرگ و بزرگتر از همه و رئیس وپیشوا. (ناظم الاطباء). رئیس. (زمخشری):
  کنون هفت کشور بگشتم تمام
  بسی سروران را کشیدم بدام.
  فردوسی.
  همه سروران آفرین خواندند
  ورا شهریار زمین خواندند.
  فردوسی.
  هرگز بی تو مباد شادی روزی
  دایم چونین امیر بادی و سرور.
  فرخی.
  خدایگانا امید داشت بنده رهی
  که از شفای تو بر سروران شود سرور.
  انوری. توضیح بیشتر ...
 • سرور. [س ُ] (ع مص) شادمانه کردن. (دهار) (المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). شاد کردن و شاد گردیدن. (آنندراج). شاد کردن. (منتهی الارب). || (اِمص) شادی. (آنندراج):
  تا این جهان بجای است او را وقار باشد
  او با سرور باشد او با یسار باشد.
  منوچهری.
  شب و روز به شادی و سرور مشغول می بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 378).
  بر تو خندد که غافلی تو از آنک
  در سرای غرور نیست سرور.
  ناصرخسرو.
  و این بنده را بدان قوت دل و استظهار و سرور و افتخار حاصل آمد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرور در فرهنگ عمید

 • رئیس، پیشوا، سرپرست،
  بزرگ‌تر طایفه و قبیله،
  * سرور کائنات: [مجاز] پیغمبر اسلام،. توضیح بیشتر ...
 • شادی، شادمانی،
فارسی به انگلیسی

سرور در فارسی به انگلیسی

 • Boss, Captain, Cheer, Cheerfulness, Cheeriness, Chief, Elder, Old Man, Gaiety, Gladness, Happiness, Head, Headman, Joy, Leader, Lightness, Lord, Master, Patron, Rejoicing, Sheik, Superior, Tycoon, Worthy. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

سرور در فارسی به عربی

 • بهجه، مهرجان، اِبتهاجٌ
نام های ایرانی

سرور در نام های ایرانی

 • دخترانه و پسرانه، رئیس، پیشو، شادمانی، خوشحالی
 • دخترانه، شادمانی، خوشحالی
فرهنگ فارسی هوشیار

سرور در فرهنگ فارسی هوشیار

 • شادمانه کردن، شاد کردن مهتر و رئیس و بزرگ و خداوند و پیشوا
فرهنگ پهلوی

سرور در فرهنگ پهلوی

فرهنگ فارسی آزاد

سرور در فرهنگ فارسی آزاد

 • سُرُور، شادی- فرح- خوشی- غبطه
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید