معنی سروده

فرهنگ معین

سروده

خوانده شده، گفته شده، شعر، شعر ساخته شده. [خوانش: (سُ دَ یا دِ) (ص مف.)]

فرهنگ عمید

سروده

شعر یا سرود که کسی گفته یا خوانده باشد، گفته و خوانده‌شده،

فرهنگ فارسی هوشیار

سروده

(اسم) خوانده شده (آواز)، ساخته شده (شعر و سرود) .

واژه پیشنهادی

شعر و سروده

چکامه


مثنوی ارزشمند سروده ناصرخسرو

روشنایی نامه

روشنایی نامه

معادل ابجد

سروده

275

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری