معنی سروده

سروده
معادل ابجد

سروده در معادل ابجد

سروده
  • 275
حل جدول

سروده در حل جدول

فرهنگ معین

سروده در فرهنگ معین

  • خوانده شده، گفته شده، شعر، شعر ساخته شده. [خوانش: (سُ دَ یا دِ) (ص مف. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سروده در فرهنگ عمید

  • شعر یا سرود که کسی گفته یا خوانده باشد، گفته و خوانده‌شده،
فرهنگ فارسی هوشیار

سروده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) خوانده شده (آواز)، ساخته شده (شعر و سرود) .
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید