معنی سروده در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

خوانده شده، گفته شده، شعر، شعر ساخته شده. [خوانش: (سُ دَ یا دِ) (ص مف.)]

فرهنگ عمید

شعر یا سرود که کسی گفته یا خوانده باشد، گفته و خوانده‌شده،

حل جدول

شعر

شعر،چکامه

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) خوانده شده (آواز)، ساخته شده (شعر و سرود) .

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر