معنی سرمد

سرمد
معادل ابجد

سرمد در معادل ابجد

سرمد
 • 304
حل جدول

سرمد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سرمد در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • صفت ابدی، ازلی، پایا، جاوید، جاویدان، دائم،

  (متضاد) فانی
فرهنگ معین

سرمد در فرهنگ معین

 • (سَ مَ) [ع.] (ص.) پیوسته، جاوید، همیشه، دایم.
لغت نامه دهخدا

سرمد در لغت نامه دهخدا

 • سرمد. [س َ م َ] (ع ص، ق) همیشه و دایم. (آنندراج) (منتهی الارب) (غیاث). پیوسته. (دهار). همیشه. (مهذب الاسماء) (السامی):
  چنو نه هست و نه بود و نه نیز خواهد بود
  فراق او متواتر هوای او سرمد.
  منجیک.
  بس کس کو گیرد و نبخشد هرگز
  بس کس کو گیرد و ببخشد سرمد.
  منوچهری.
  بقای سرمد در نیکنامی است بحق
  به نیک نامی بادا بقای تو سرمد.
  سوزنی.
  مادرم کرد وقت نزع، دعا
  که ترا بانگ و نام سرمد باد.
  خاقانی.
  || شب دراز. (منتهی الارب) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سرمد در فرهنگ عمید

 • دائم، همیشه، پیوسته، جاوید،
فارسی به عربی

سرمد در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سرمد در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

سرمد در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه