معنی سردبیر

سردبیر
معادل ابجد

سردبیر در معادل ابجد

سردبیر
  • 476
حل جدول

سردبیر در حل جدول

  • سرپرست نویسندگان یک نشریه ادواری
فرهنگ معین

سردبیر در فرهنگ معین

  • (سَ. دَ) (اِمر. ) شخصی که مقالات و اخبار روزنامه یا مجله زیر نظر او تهیه و تنظیم شود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سردبیر در لغت نامه دهخدا

  • سردبیر. [س َ دَ] (اِ مرکب) سردسته ٔ نویسندگان. کسی که رهبری نویسندگان مجله یا روزنامه را داشته باشد. شخصی که مقالات و خبرها و همه ٔ امور تحریری روزنامه یا مجله زیر نظر او تهیه و تنظیم شود. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سردبیر در فرهنگ عمید

  • کسی که مقالات و اخبار روزنامه یا مجله زیر نظر او تهیه و تنظیم شود و بعد از صاحب‌امتیاز و مدیر دارای اختیارات برای اداره کردن امور روزنامه و حک و اصلاح مطالب آن باشد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

سردبیر در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

سردبیر در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کسی که اخبار روزنامه ها زیر نظر او تهیه میشود
فارسی به ایتالیایی

سردبیر در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

سردبیر در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید