معنی سرایه

سرایه
معادل ابجد

سرایه در معادل ابجد

سرایه
  • 276
حل جدول

سرایه در حل جدول

  • معادل فارسی پاویون
مترادف و متضاد زبان فارسی

سرایه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

سرایه در فرهنگ معین

  • (اِمص. ) سرودن، (اِ. ) آواز دسته جمعی، کُر. [خوانش: (سَ یَ یا یِ)]. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سرایه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

سرایه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • پارسی تازی گشته سرای، کاخ، دیوان در برخی از کشورهای تازی ‎ (اسم) عمل سرودن، (اسم) آواز دسته جمعی کر. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید