معنی سرایه در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(اِمص.) سرودن، (اِ.) آواز دسته جمعی، کُر. [خوانش: (سَ یَ یا یِ)]

حل جدول

معادل فارسی پاویون

مترادف و متضاد زبان فارسی

پاویون

فرهنگ فارسی هوشیار

پارسی تازی گشته سرای، کاخ، دیوان در برخی از کشورهای تازی ‎ (اسم) عمل سرودن، (اسم) آواز دسته جمعی کر.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر