معنی سراندن

سراندن
معادل ابجد

سراندن در معادل ابجد

سراندن
  • 365
حل جدول

سراندن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سراندن در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

سراندن در فرهنگ معین

  • (سُ دَ) (مص م. ) سُر دادن، چیزی را روی زمین یا میز یا سطح همواری لغزاندن و به جلو راندن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سراندن در فرهنگ عمید

  • چیزی را روی زمین لغزاندن و به جلو حرکت دادن، سر دادن،
فارسی به انگلیسی

سراندن در فارسی به انگلیسی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید