معنی سراسیمه

سراسیمه
معادل ابجد

سراسیمه در معادل ابجد

سراسیمه
  • 376
حل جدول

سراسیمه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سراسیمه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آسیمه‌سر، آشفته، سرگردان، بی‌تاب، پریشان، پریشان‌حال، دستپاچه، دلواپس، سردرگم، متوحش، مرعوب، مضطرب، هراسان. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

سراسیمه در فرهنگ معین

  • (سَ مِ) (ص مر. ) = سرآسیمه:هراسان، سرگردان، آشفته و سرگشته، پریشان حال. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سراسیمه در فرهنگ عمید

  • هراسان،

    سرگردان، آشفته و سرگشته، شوریده‌حال، پریشان‌حواس،
فارسی به انگلیسی

سراسیمه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سراسیمه در فارسی به عربی

فارسی به آلمانی

سراسیمه در فارسی به آلمانی

  • Nicht bewusst [adjective], Mit dem kopf zuerst [adverb]
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید