معنی سرآسیمه

سرآسیمه
معادل ابجد

سرآسیمه در معادل ابجد

سرآسیمه
  • 376
حل جدول

سرآسیمه در حل جدول

  • آشفته، پریشان، دلواپس
لغت نامه دهخدا

سرآسیمه در لغت نامه دهخدا

  • سرآسیمه. [س َ م َ / م ِ] (اِ مرکب) (از: سر + آسیمه) آسیمه سر. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). شوریده سر، چه آسیمه بمعنی شوریده آمده است. مضطرب و حیران. (برهان) (غیاث). متحیر. مدهوش. فرومانده. (لغت نامه ٔ اسدی). سرگردان. (اوبهی). سرگشته و دیوانه و شیفته و پریشان و شوریده سر، چه سیمه بمعنی شوریده و پریشان آمده. (آنندراج). سرگشته. دیوانه. (شرفنامه ٔ منیری):
    گله دار چون بانگ اسبان شنید
    سرآسیمه از خواب سر برکشید.
    فردوسی. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سرآسیمه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

سرآسیمه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • مضطرب و حیران، متحیر، مدهوش
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه