معنی سخنران

سخنران
معادل ابجد

سخنران در معادل ابجد

سخنران
 • 961
حل جدول

سخنران در حل جدول

فرهنگ معین

سخنران در فرهنگ معین

 • (~.) (ص فا.) سخن راننده، ناطق، خطیب.
لغت نامه دهخدا

سخنران در لغت نامه دهخدا

 • سخنران. [س ُ خ َ] (نف مرکب) شاعر و راوی. (آنندراج):
  ور مرا آینه در شانه ٔ دست آید من
  نقش عنقای سخنران بخراسان یابم.
  خاقانی.
  || خطیب. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سخنران در فرهنگ عمید

 • کسی که در انجمنی یا برای جمعی سخنرانی کند، سخن‌راننده، زبان‌آور، ناطق، خطیب،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

سخنران در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

سخنران در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

سخنران در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

سخنران در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید