معنی سایا

فارسی به انگلیسی

سایا

Abrasive, Tangent, Tangential


سایا بودن‌

Touch


به‌ طور سایا

Tangentially

نام های ایرانی

سایا

دخترانه، نعمت

فرهنگ عمید

سایا

ساینده،

حل جدول

سایا

دارای خاصیت سایندگی


دارای خاصیت سایندگی

سایا

فارسی به عربی

سایا

ماده حاکه

فارسی به آلمانی

سایا

Abreibend, Abschleifend

انگلیسی به فارسی

abrasive

سایا

سایا


abrasive soap

صابون سایا

صابون سایا


abrasive hardness

سختی سایا

فرهنگ فارسی هوشیار

آبراسیف

فرانسوی سایا

معادل ابجد

سایا

72

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری