معنی سامانه

سامانه
معادل ابجد

سامانه در معادل ابجد

سامانه
  • 157
حل جدول

سامانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

سامانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • جهاز، دستگاه، نظام، سیستم، الگو
فارسی به انگلیسی

سامانه در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

سامانه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید