معنی سامانه

فارسی به انگلیسی

مترادف و متضاد زبان فارسی

سامانه

جهاز، دستگاه، نظام، سیستم، الگو

واژه پیشنهادی

مخفف اصطلاحات انگلیسی

سرط سامانه های راهبردی طراحان

شرکت سامانه های راهبردی طراحان

معادل ابجد

سامانه

157

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری