معنی سارنگ

سارنگ
معادل ابجد

سارنگ در معادل ابجد

سارنگ
 • 331
حل جدول

سارنگ در حل جدول

 • پادشاه سرزمین آشور
 • پرنده ساری
فرهنگ معین

سارنگ در فرهنگ معین

 • سار، سازی است مانند کمانچه که با آرشه نواخته می شود. [خوانش: (رَ) (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

سارنگ در لغت نامه دهخدا

 • سارنگ. [رَ] (اِ) بمعنی سارنج است که مرغک سیاه ضعیف باشد. (برهان). سالنج. || نام سازی است. (انجمن آرا). سازی است چون کمانچه که با کمان کشند. رجوع به سارنج شود. بمعنی عالم است که ناسوت گویند. چنانک آرنگ لاهوت و بیرنگ اجسام علوی و رنگ عناصر و رنگارنگ موالید است. (انجمن آرا) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • سارنگ. [رِ] (اِخ) دهی است از دهستان کاخک بخش جویمند شهرستان گناباد. کوهستانی، هوای آن معتدل، و آب آن از قنات، و محصول آن غلات و تریاک و میوه است، 85 تن سکنه دارد که به زراعت اشتغال دارند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9). توضیح بیشتر ...
 • سارنگ. [رَ] (اِخ) از امرای سلطان فیروز شاه بود، و بعدها هنگام حمله ٔ پیرمحمد جهانگیر پسر امیرتیمور گورکان به ملتان حکومت آنجا و صاحب اختیاری هند را داشت و مغلوب پیرمحمد گردید. رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 471 و 480 شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

سارنگ در فرهنگ عمید

 • گوشه‌ای در آواز دشتی و بیات تُرک که این دو را به هم مرتبط می‌کند،. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

سارنگ در نام های ایرانی

 • پسرانه، نام سازی شبیه به کمانچه، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

سارنگ در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (اسم) پرنده ایست سیاه رنگ ساری سار، یکی از فروع دستگاه شور، سازیست چون کمانچه که با کمان نوازند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ پهلوی

سارنگ در فرهنگ پهلوی

 • مرغی سیاه وکوچک، سازی شبیه کمانچه
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید