معنی ساختمان

ساختمان
معادل ابجد

ساختمان در معادل ابجد

ساختمان
 • 1152
حل جدول

ساختمان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ساختمان در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بنا، ساخت، عمارت، آپارتمان، خانه، ویلا، ساختار، نهاد، وضع، معماری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

ساختمان در فرهنگ معین

 • (اِمص. ) بنا کردن، (اِ. ) بنا، عمارت، معماری، نهاد، سرشت. [خوانش: (تِ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

ساختمان در لغت نامه دهخدا

 • ساختمان. [ت ِ] (اِ مرکب) بناء. عمارت. || (اِمص) معماری. (فرهنگستان): اداره ٔ ساختمان شهرداری. || (اِ مرکب) نهاد. وضع. ساخت. ترتیب. ترکیب. خلقت. طرزساخت. طرز خلقت. شکل: ساختمان داخلی بدن. ساختمان خارجی بدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ساختمان در فرهنگ عمید

 • بنا، عمارت،

  (اسم مصدر) ساختن، بنا کردن،

  طرز ساخت،
فارسی به انگلیسی

ساختمان در فارسی به انگلیسی

 • Build, Building, Constitution, Construction, Edifice, Erection, Fabrication, Facility, Formation, Frame, House, Making, Masonry, Organization, Structure, Temple. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

ساختمان در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

ساختمان در فارسی به عربی

 • انتصاب، بناء، بنایه، تشکیل، جعل، صنع، علم التشریح، هیکل عظمی
فرهنگ فارسی هوشیار

ساختمان در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بنا، عمارت، معماری، شکل، ترکیب
فارسی به ایتالیایی

ساختمان در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

ساختمان در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید