معنی زیرین

زیرین
معادل ابجد

زیرین در معادل ابجد

زیرین
  • 277
حل جدول

زیرین در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

زیرین در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • پایینی، تحتانی، فرودین،

    (متضاد) بالایی، زبرین
لغت نامه دهخدا

زیرین در لغت نامه دهخدا

  • زیرین. (ص نسبی) فرودین. اسفل. مقابل زبرین. تحتانی. سفلی. زیری. منسوب به زیر. مقابل فوقانی و برین. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). مقابل زبرین. (آنندراج). منسوب به زیر. آنچه در زیر است. پائینی. فرودین. مقابل زبرین. (فرهنگ فارسی معین): عبیداﷲ عمودی آهنین در دست داشت بینداخت بر روی مختار آمد و لب زیرینش خسته شد پس بفرمود تا در زندانش بردند. (ترجمه ٔ طبری بلعمی). و نیمه ٔ تن زبرینشان [مردم سودان] کوتاه است و نیمه ٔ زیرین دراز. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

زیرین در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

زیرین در فارسی به انگلیسی

  • Bottom, Hypo-, Low, Lower, Under, Underlying, Underneath
فارسی به عربی

زیرین در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

زیرین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • تحتانی، سفلی، پائینی، فرودین
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید